2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Tymbark o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark z 5 lipca 2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tymbark o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark

Obwieszczenie 

Wójta Gminy Tymbark 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark

Obwieszczenie

Wójta Gminy Tymbark 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark dla części obrębów Tymbark, Podłopień i Zamieście

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY TYMBARK

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark
OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY TYMBARK 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy zakładzie Tymbark-MWS w Tymbarku. 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY TYMBARK

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY TYMBARK

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.