Ważne adresy i telefony

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  "Promedicum"

centrum Usług Medycznych Psychiatrii Środowiskowej 

(przychodnia, poradnia terapii uzależnień, poradnictwo medyczne i psychiczne, uzależnienia, elementy programu podstawowego)

ul. Matki Boskiej Bolesnej 10

34- 650 Limanowa

tel. 18 33 74 201Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Przychodnia, poradnia terapii uzależnień

ul. Waryńskiego 1

33- 300 Nowy Sącz

tel. 18 44 07 131Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu

www.soik.pl, e-mail: serkretariat@soik.pl

ul. Śniadeckich 10a

33-300 Nowy Sącz

tel. 18 44 20 352Klub Abstynenta Jutrzenka

ul. Kilińskiego 11

34-600 Limanowa

tel. 18 33 74 040Grupa wsparcia AA Al-Anon

przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Limanowej

e-mail: mops-wa@pro.onet.pl

ul. Kilińskiego 11

34-600 Limanowa

tel./faks  18 33 71 310Przeciwdziałanie przemocy domowej 
telefon zaufania Komendy Powiatowej Policji

  ul. Żwirki i Wigury 7

 tel. 018 33 71 500, 33 73 000Niebieska linia 
ogólnopolski telefon dla ludzi krzywdzonych przez najbliższych

tel. 0 801 120 002


Pomarańczowa linia 
 pomaga rodzicom, których dzieci piją 

tel. 0 801 140 068Ważne strony internetowe:

  • www.parpa.pl/ - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie
  • www.kbpn.gov.pl - Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie
  • www.stop18.pl/ - Program odpowiedzialnej sprzedaży,  przeciwdziałanie wyrobów tytoniowych osobom nieletnim