Kontakt

URZĄD GMINY W TYMBARKU

 34-650 Tymbark 49
pow. limanowski
woj. małopolskie

 
tel. +48 18 33 25 637
faks:  +48 18 33 25 632
e-mail: ug.tymbark@tymbark.pl

ePUAP: /77u00jxjej/skrytka

 

 
W sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy przyjmuje strony w dniach:

- poniedziałek w godzinach 8.00-10.00,
- czwartek w godzinach 13.00-16.00.

W pozostałe dni przyjmowanie stron w ramach możliwości czasowych Wójta.
DANE DO FAKTURY

GMINA TYMBARK, URZĄD GMINY W TYMBARKU
34-650 Tymbark 49
 
NIP: 737-13-62-818

REGON: 000550781


Referat finansów, budżetu i podatków

Stanowisko
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Nr pokoju
Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansów, Budżetu i Podatków
Elżbieta Jania
18 33 25 637
9
Stanowisko ds. ewidencji dochodów budżetowych
Agata Kurek
18 33 25 637 w. 24
10
Stanowisko ds. ewidencji wydatków budżetowych i inwentaryzacji
Agata Smoter/Katarzyna Mrózek
18 33 25 637 w. 24
10
Stanowisko ds. księgowości podatkowej, opłaty lokalnej i działalności gospodarczej
Ewa Kaptur
18 33 25 637 w. 36
7
Stanowisko ds. płac i finansów
Jadwiga Dziadoń
18 33 25 637 w. 36
7
Stanowisko ds. wymiaru podatków, opłat lokalnych
Małgorzata Chlipała
18 33 25 637 w. 36
7

Referat inwestycji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Stanowisko
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Nr pokoju
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (inwestycje, fundusze strukturalne i ochrona środowiska)
Zbigniew Kordeczka
18 33 25 123
17
Stanowisko ds. inwestycji i informatyki
Marcin Bogacz
18 33 25 637 w. 30
18
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, EKODORADCA
Edyta Ryś
18 33 25 637 w. 32
16
Stanowisko ds. funduszy europejskich, EKODORADCA
Anna Król
18 33 25 637 w. 32
16
Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami
Maria Rzeźnik
18 33 25 637 w. 30
18
Stanowisko ds. zamówień publicznych
Agnieszka Kiełbasa
18 33 25 637 w. 28
11

Pion ochrony informacji niejawnej

Stanowisko
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Nr pokoju
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
Robert Nowak
18 33 25 637 w. 29
12
Stanowisko ds. kancelarii materiałów niejawnych
Katarzyna Zborowska-Puchała
18 33 25 637 w. 25
3
Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
Marcin Bogacz
18 33 25 637 w. 30
18

Stanowiska samodzielne

Stanowisko
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Nr pokoju
Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa (1/2 etatu)
Robert Nowak
18 33 25 637 w. 29
12
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Robert Nowak
18 33 25 637 w. 29
12
Administrator Systemu Informatycznego
Marcin Bogacz
18 33 25 637 w. 30
18

Urząd stanu cywilnego

Stanowisko
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Nr pokoju
Zastępca kierownika USC, Akty stanu cywilnego, ewidencja ludności
Maria Pala
18 33 25 637 w. 25
3

Referat organizacyjny, kultury i gospodarki mieniem

Stanowisko
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Nr pokoju
Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Organizacyjnego, Kultury i Gospodarki Mieniem
Dorota Ogórek
18 33 25 637
6
Stanowisko ds. obsługi rady, wojskowych
Katarzyna Zborowska-Puchała
18 33 25 637 w. 25
3
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu i archiwum
Bożena Klimek
18 33 25 637 w. 22
5
Stanowisko ds. leśnictwa i rolnictwa
Tadeusz Rybka
18 33 25 637 w. 26
8
Stanowisko ds. kultury fizycznej i turystyki (1/2 etatu)
Robert Nowak
18 33 25 637 w. 29
12
Stanowisko ds. komunikacji społecznej, kultury, współpracy partnerskiej
Zuzanna Majeran
18 33 25 637 w. 29
12