Poniżej prezentujemy ulotkę dotyczącą profilaktyki jodowej.