Sołectwo Podłopień

Podłopień... Z kart historii...

JASNA PODŁOPIEŃ w 1870 roku liczyła o 200 mieszkańców więcej niż Tymbark tj. 880 mieszkańców, otrzymali znacznie więcej pola i lasu – 914 morgów ziemi ornej, 204 morgi łąk i ogrodów, 274 morgi pastwisk, 355 morgów lasu. Dwór zachował tam dla siebie 255 morgów lasu, 10 morgów pastwisk, 2 morgi łąk i ogrodów oraz 9 morgów pola ornego.

W 1907 roku Jasna była miejscowością zachowującą podział na „Jasną” i „Podłopień”. Według statystyki „Jasna” obejmowała 45 budynków mieszkalnych z 287 mieszkańcami, a Podłopień 114 budynków mieszkalnych z 689 mieszkańcami.

Zarządzeniem nr 63 Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza z dnia 27 listopada 1965 r. została zmieniono nazwa miejscowości z „Jasna Podłopień” na „Podłopień”.Sołectwo Podłopień


    

    SOŁTYS WSI PODŁOPIEŃ
          Stanisław Puchała
            tel. 661 439 427


RADA SOŁECKA WSI PODŁOPIEŃ:

  • Robert Duda

  • Andrzej Boczoń

  • Jan Kaim

  • Stanisław Kuc

  • Józef Kordeczka

  • Jan Trębacz

STATUT SOŁECTWA

MAPA SOŁECTWA