Urząd Gminy Tymbark dbając o historyczną spuściznę naszej miejscowości nie szczędzi środków na publikacje o wybitnych postaciach żyjących tu, na naszej ziemi tymbarskiej.


Jednym z najbardziej wybitnych twórców i pisarzy jest pan Stanisław Wcisło, który przez lata badał historię Tymbarku i jego Mieszkańców. Jako pasjonat historii regionu przybliżył Mieszkańcom historię:


Józefa Marka - publikacja znajduje się tutaj

Zofii Turskiej - publikacja znajduje się tutaj

Tadeusza Paolone - publikacja znajduje się tutaj.