Sołectwo Zamieście

Zamieście... z kart historii...

ZAMIEŚCIE w 1870 roku liczyło 799 mieszkańców, po uwłaszczeniu otrzymali: 31 morgów gruntów ornych, 106 morgów łąk i ogrodów, 178 morgów pastwisk, 98 morgów lasu. Dwór zachował dla siebie 93 morgi ziemi ornej, 14 morgów łąk i ogrodów, 24 morgi pastwisk i 205 morgów lasu.

W 1907 roku Zamieście dzieliło się na „Górne” i „Dolne” lub „Pierwsze” i „Drugie”. Pierwsze liczyło 90 budynków mieszkalnych, a drugie 60 budynków mieszkalnych, razem 150 budynków mieszkalnych z 913 mieszkańcami.

     SOŁTYS WSI ZAMIEŚCIE
     


RADA SOŁECKA WSI ZAMIEŚCIE:

  • Zbigniew Hojnor

  • Jacek Kasperski,

  • Józef Kurczab

  • Józef Ryś

  • Zbigniew Sędzik

  • Władysław Skrzatek

STATUT SOŁECTWA

MAPA SOŁECTWA