Miasta partnerskie

Współpraca zagraniczna


Gmina Tymbark zajmuje jedno z czołowych miejsc w kraju pod względem współpracy międzynarodowej z gminami i miastami europejskimi (oczywiście w przeliczeniu na jednego mieszkańca). Obecnie ma partnerów z Anglii (Whaley Bridge), Niemiec (Brachstedt), Belgii (Quievrain), Portugalii (Murca), Chorwacji (Pakostane, Bizovac), Słowacji (Spisske Vlachy, Necpaly) oraz Ukrainy (Verbivka). Współpraca zagraniczna dotyczy wielu obszarów aktywności. Warty podkreślenia jest fakt, iż jej początek był trudny oraz pełen obaw i niewiadomych.Wczesne lata dziewięćdziesiąte to "raczkująca" demokracja w Polsce. Współpraca międzynarodowa gminy rozpoczęła się w 1994 r., gdy Tymbark nawiązał kontakty z Whaley Bridge - bardzo atrakcyjnym niewielkim angielskim miasteczkiem leżącym w okręgu Derbyshire, 18 mil na południe od Manchester. Liczy ono zaledwie 7000 mieszkańców. Jest to wymarzone miejsce dla turystów, którzy lubią długie spacery. W mieście ma swoją siedzibę Stowarzyszenie Whaley Bridge- Tymbark, odpowiedzialne za rozwijanie i ożywianie wzajemnych kontaktów.W 1998 r. Tymbark otrzymał jako dar od Whaley Bridge samochód strażacki Denise wraz z pełnym wyposażeniem- z przebiegiem zaledwie 40 tys. km.W ubiegłym roku obchodzono 10- lecie współpracy Whaley Bridge z Tymbarkiem. Na uroczyste obchody udała się blisko pięćdziesięcioosobowa delegacja gminy Tymbark. Oprócz władz do Anglii pojechali przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń działających na terenie gminy oraz młodzież ze szkół.Po dziesięciu latach współpracy na rożnych szczeblach zawiązało się wiele przyjacielskich kontaktów pomiędzy mieszkańcami obu miast. Kilka razy w roku tymbarczanie i mieszkańcy Whaley Bridge odwiedzają się wzajemnie.Rozwój społeczno - gospodarczy Polski to również dynamiczne otwieranie się na Europę i świat nie tylko dużych firm, ale również samorządów i zwykłych obywateli. Na przełomie stuleci nasza gmina jeszcze bardziej zaczęła się koncentrować na rozwijaniu kontaktów międzynarodowych. Nie bez znaczenia jest fakt, że w 1997r., po rozdzieleniu się jej na dwie odrębne jednostki administracyjne: - Tymbark i Słopnice - zmieniły się władze samorządowe.Już w 1998 r. podpisana została umowa z dwiema gminami chorwackimi: Bizovac i Pakostane. Za sprawą współpracy jednostek strażackich - dostrzegając duże potrzeby straży w chorwackim Bizovacu, w 2000 r. Tymbarczanie przekazali tam wóz strażacki Star 29 z pełnym wyposażeniem.Pakostane to następny chorwacki partner, z którym Tymbark utrzymuje kontakty. Umowa została podpisana w 1998 r. Miasto to leży w samym centrum Dalmacji, pomiędzy wybrzeżem Morza Adriatyckiego a pobrzeżem Jeziora Vransko, bogatego w przeróżne gatunki ryb.Początek nowego tysiąclecia to starania polski i innych krajów europejskich o akcesję do struktur zjednoczonej Europy. Otworzyły się możliwości pozyskania środków z tzw. funduszy przedakcesyjnych. Przede wszystkim jednak celem współpracy oraz jej korzystnym efektem jest uczestnictwo w różnych projektach oraz programach grantowych. To zasadniczy wymiar współpracy, na który władze gminy starają się kłaść szczególny nacisk.Kolejny partner Tymbarku to niemiecka gmina. Leży ona w południowej części powiatu Saalkreis (kraj związkowy: Sachsen - Anhalt). Brachstedt jest oddalone 10 km od uniwersyteckiego miasta HalleDzięki pomocy gminy Brachstedt został zakupiony za symboliczną złotówkę strażacki samochód bojowy Magirus dla OSP Podłopień wraz z pełnym wyposażeniem. W latach 2000 - 2008 uczniowie z tymbarskich szkół wielokrotnie odwiedzili gminę Brachstedt w ramach wymiany młodzieżowej.Wzajemne wsparcie umożliwiało otrzymanie dotacji na zadania inwestycyjne. Jako przykład może służyć fakt, iż za sprawą orędownictwa partnera niemieckiego, a głównie jego udziału we wspólnym projekcie, możliwa była modernizacja budynku gimnazjum samorządowego oraz budowa pola namiotowego. Środki na te cele pozyskano z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej.Kontakty Tymbark - Brachstedt należą do najcenniejszych. Dzięki wielokrotnemu uczestnictwu w projektach organizowanych z partnerem niemieckim udało się zdobyć od niego fundusze na Piknik Integracyjny, który odbył się w 2001 r., możliwe było też sfinansowanie spotkania w ramach XI oraz XII Dni Tymbarku (2002, 2004).W ostatnim czasie przy ogromnej pomocy niemieckiego partnera zorganizowaliśmy wyjazd na prace sezonowe. W ciągu ostatnich dwóch sezonów udało się zorganizować miejsca pracy dla blisko 150 osób z naszej gminy.Trzeba podkreślić, iż podobnie jak w przypadku współpracy z Whaley Bridge, nasze kontakty przerodziły się na przestrzeni lat z oficjalnych w bardzo przyjacielskie. Władze, przedstawiciele stowarzyszeń, strażacy, sportowcy, oraz zwykli mieszkańcy odwiedzają się nawzajem kilka razy do roku. W roku 2007 z wizytą do Whaley Bridge wyjechali sportowcy z KS Tymbark.Mówiąc o współpracy międzynarodowej, nie sposób pominąć zażyłych kontaktów z naszymi południowymi sąsiadami Słowakami.Podpisane umowy z partnerami słowackimi zaowocowały wymianą młodzieży, sportowców, zespołów muzycznych i folklorystycznych, które prezentowały swój dorobek podczas corocznego święta naszej miejscowości.W 2001 r. podpisano umowę partnerską z belgijską gminą Quievain ("Kraina granic").Na terenie Quievrain działają liczne stowarzyszenia organizujące koncerty, wieczorki, pomagające biednym. Gmina ta ma w swoich zasobach kilka wysokiej klasy obiektów sportowych. Dzięki pomocy przyjaciół belgijskich udało się pozyskać pomoc finansową na budowę przedszkola samorządowego w Tymbarku. Jest to jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu w kraju. Znajduje się tam basen, gdzie dzieci mają zajęcia z pływania oraz przeprowadza się rehabilitację osób niepełnosprawnych z instruktażem nauki pływania.Rok 2002 to podpisanie umowy partnerskiej z portugalskim miastem Murca - jest to jedno z najstarszych miejsc w Portugalii. Prawa miejskie zostały tu przyznane przez monarchię Sancho II, 8 maja 1224 r.W ostatnich latach miasto Murca otrzymało liczne dotacje, które przyczyniły się do poprawy życia mieszkańców, zbudowano baseny miejskie, szpital, strefę sportu, place zabaw dla dzieci, centrum turystyki itp.W 2003 r. pozyskaliśmy nowego partnera - Verbivka z Ukrainy. W ramach tej współpracy klub sportowy Tymbark otrzymał środki finansowe z programu Polsko - Amerykańsko - Ukraińskiego PAUCI na wymianę sportowców. Ukraińska gmina w przyszłości może okazać się bardzo cennym partnerem dla naszych firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.Raz w roku na przełomie lipca i sierpnia w Tymbarku organizowane są "małe zjazdy Europy". Podczas Dni Tymbarku gościmy delegacje wszystkich gmin partnerskich ze Starego Kontynentu. Organizowane są konferencje, odczyty i spotkania, podczas których omawiane są bieżące sprawy i problemy nurtujące władze poszczególnych regionów oraz gmin. Ponadto organizowane są prezentacje miast partnerskich, ich dorobku kulturalnego, kulinarnego oraz doświadczeń samorządu w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na realizacje inwestycji. Na tzw. małe zjazdy Europy co roku przyjeżdża do nas około 100 przedstawicieli miast partnerskich.Współpraca zagraniczna w zjednoczonej europie to bardzo ważna płaszczyzna pracy samorządów, jest ona wspaniałą okazją do promowania naszej ojczyzny, województwa i powiatu, a w szczególności malowniczego regionu , w jakim znajduje Się Tymbark. Partnerzy z Niemiec, Anglii, Portugalii i Belgii za każdym razem podczas wizyt w naszej gminie podkreślają fakt wspaniałego krajobrazu oraz bliskość takich atrakcji turystycznych jak: Zakopane, Kraków, Krynica, Wieliczka czy Bochnia.Tymbark jest świetnie usytuowany jako baza wypadowa dla turystów.Współprace zagraniczną naszej gminy należy rozpatrywać w kilku płaszczyznach:

  • wymiana kulturowa (liczne wyjazdy młodzieży i poznawanie kultury innych narodów oraz przedstawicieli stowarzyszeń), promocja naszego regionu Polski,
  • pomoc finansowa od bogatych miast partnerskich oraz pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z UE,
  • w latach 1997 - 2005 nasza gmina uzyskała pozabudżetowo około 1,5 min złotych dzięki bardzo aktywnej współpracy z miastami partnerskimi.