Sołectwo Zawadka

Zawadka... Z kart historii...

ZAWADKA w 1870 roku liczyła 799 mieszkańców, a przy uwłaszczeniu w 1870 roku tamtejsi chłopi otrzymali 326 morgów ziemi ornej, 52 morgi łąk i ogrodów, 108 morgów pastwisk i 29 morgów lasu. Dwór zachował tam dla siebie 11 morgów pastwisk, 10 morgów łąk i ogrodów oraz 37 morgów pola ornego.

W Zawadce w 1907 roku było 47 budynków mieszkalnych oraz 304 mieszkańców.Sołectwo Zawadka Sołtys


     SOŁTYS WSI ZAWADKA
              Maria Łabuz
           tel. 661 436 427


RADA SOŁECKA WSI ZAWADKA:

  • Józef Juszczak

  • Stanisław Kawula

  • Zbigniew Kordeczka

  • Janusz Krzyściak

  • Czesław Malarz

STATUT SOŁECTWA

MAPA SOŁECTWA