Skład Rady Gminy

Skład Rady Gminy Tymbark kadencji 2018-2023

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark 

 •  Stanisława Urbańska tel. 661 894 565


I Wiceprzewodniczący 

 • Piotr Juszczak tel. 726 123 659


II Wiceprzewodniczący 

 • Iwona Toporkiewicz tel. 722 003 106
 • Anna Dyląg tel. 661 718 758
 • Sylwia Goryczka tel. 661 510 059
 • Zofia Jeż tel. 661 436 917
 • Czesław Kuc tel. 605 232 270
 • Stanisław Malarz tel. 606 489 981
 • Dariusz Molek tel. 661 949 468
 • Anna Smaga-Trojanowska tel. 661 937 065
 • Anna Wiewiórska tel. 726 125 948
 • Krzysztof Wiśniowski tel. 661 828 264
 • Mirosława Zając tel. 726 230 182
 • Janusz Kałużny tel.