Regulamin utrzymania czystości i porządku

UCHWAŁA NR XIV/116/2020 RADY GMINY TYMBARK z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tymbark: