Sprawozdanie z działalności GK ds. RPAiN za rok 2014