Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ 

34-650 Tymbark 29
(budynek dawnego gimnazjum)
tel. 18 521 96 37
e-mail: zeas.tymbark@op.pl
 
Godziny pracy ZEAS-u: 
od poniedziałku do piątku
 w godzinach 7.30-15.30


Podstawowym zadaniem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół jest prowadzenie obsługi administracyjno-organizacyjnej i finansowo-księgowej placówek oświatowych, działających na terenie Gminy Tymbark.


Celem działania Zespołu jest obsługa i nadzór - w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych i administracyjnych - nad zadaniami realizowanymi w przedszkolu publicznym, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkołach podstawowych, gimnazjum, dla których Rada Gminy Tymbark jest organem prowadzącym.