Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych