Jubileusze


Zaproszenie do składania wniosków
Jubileusz Złotych Godów w 2023 r.


Wójt Gminy Tymbark i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Tymbarku serdecznie zapraszają małżonków z Gminy Tymbark, którzy zawarli związek małżeński w 1971 roku, obchodzących w 2023 roku Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego do składania wniosków o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.


Wypełniony i podpisany przez małżonków wniosek można złożyć bezpośrednio w biurze Urzędu Stanu Cywilnego I piętro biuro nr 3 lub na dzienniku podawczym sekretariatu Urzędu Gminy Tymbark.

Druk wniosku można samodzielnie wydrukować z podanego poniżej pliku lub pobrać w Urzędzie Stanu Cywilnego.


Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o złożenie wniosków  do  20 lutego 2023 r.