E-usługi w USC

Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło możliwość uzyskania odpisu aktów wydanych przez Urzędy Stanu Cywilnego np. urodzenia lub małżeństwa przez Internet. Wystarczy otworzyć portal gov.pl, tam sekcję „Obywatel”, a dalej - krok po kroku - załatwiamy sprawę, która nas interesuje.


E - usługa wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Odpis aktu stanu cywilnego to dokument, który potwierdza zdarzenie zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego. Od teraz o odpis aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu nie tylko można zawnioskować przez Internet, ale i otrzymać go automatycznie – w wersji elektronicznej.

Oznacza to, że system wygeneruje dokument bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie prześle go na skrzynkę obywatela. Jednak wydanie dokumentu przez automat będzie możliwe przy spełnieniu kilku warunków:

  • odpis aktu, o który wnioskujemy musi dotyczyć bezpośrednio wnioskującego, jego dzieci,  małżonka lub rodziców,
  • system w trakcie wypełniania wniosku musi potwierdzić, że możliwe jest automatyczne wydanie odpisu. Chodzi o informację , czy akt jest zdigitalizowany, jawny i bez założonej blokady wydawania,
  • płatność za odpis należy dokonać online: za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny) – kwota 22 zł, za odpis zupełny aktu stanu cywilnego – kwota 33 zł (opłata skarbowa pozostaje w dotychczasowej wysokości, opłata nie ma związku z nową e-usługą).


Akty na które nie trzeba czekać, dostępne ”od ręki”, to akty, które powstały od 2015 r. – bowiem od tej daty obowiązkowo rejestrowane są akty w Systemie Rejestrów Państwowych (SRP).

Najpierw należy zawnioskować o odpis, a później dostać go w wersji elektronicznej potrzebny jest profil zaufany i wizyta na portalu GOV.pl


E- usługa umożliwiająca zgłoszenie online narodzin dziecka

21 dni – tyle czasu od uzyskania karty urodzenia mają rodzice na zgłoszenie w urzędzie – zarejestrowanie dziecka. Nie muszą udawać się do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zdarzenia.

Więcej informacji na ten temat m stronie www.gov.pl