Koordynator dostępności


Dorota Ogórek

e-mail:  dogorek@onet.eu

telefon: 18 3325 637 wew. 40

Urząd Gminy w Tymbarku

34-650 Tymbark 49


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami


Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Gminy Tymbark w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.