1. Gmina Tymbark została zakwalifikowana na zakup węgla po cenach preferencyjnych w TAURON Wydobycie S.A.z siedzibą w Jaworznie i obecne oczekuje na wskazanie miejsca odbioru węgla.


2. Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego jest składany do Wójta Gminy przez osoby fizyczne, które spełnią warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).


a)      w formie papierowej do:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30 


Uwaga; wniosek należy wypełnić i podpisać czytelnie

b)     za pośrednictwem EPUAP skrytka /GOPSTymbark/SkrytkaESP

Uwaga; wniosek należy podpisać podpisem kwalifikowanym


3. Informację o pozytywnej weryfikacji wniosku, GOPS przekazuje wnioskodawcy telefonicznie, poda również informację o wysokości kwoty do zapłaty,

 

4. Wnioskodawca po otrzymaniu informacji telefonicznej o wysokości kwoty, wpłaca na podany numer rachunku bankowego Urzędu Gminy w Tymbarku kwotę należną za węgiel.


Koszt 1 tony wynosi 1880 zł   

Dane do wpłaty; Urząd Gminy w Tymbarku , 34-650 Tymbark 49,

Nr konta bankowego Urzędu Gminy w Tymbarku, na który należy dokonać opłaty za węgiel:


47 8804 0000 0060 0018 4885 0012


Tytuł przelewu;  asortyment i  ilość, imię i nazwisko oraz adres gospodarstwa domowego, na który jest złożony wniosek.

Przykład; węgiel  – 1,5 tony, Anna Nowak, Tymbark 999


5.  Po zaksięgowaniu należności Urząd Gminy w Tymbarku wystawi imienną fakturę, którą otrzyma wnioskodawca i będzie ona stanowiła podstawę do odbioru węgla.

6. Odbiór węgla będzie odbywał się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tymbarku z siedzibą w Podłopieniu 276 po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru przez wnioskodawcę,  nr tel. 18 3325 343

Węgiel może odebrać wnioskodawca lub osoba pisemnie upoważniona przez wnioskodawcę. W obu przypadkach należy legitymować się dowodem osobistym.

Węgiel można odebrać własnym transportem  lub może być dostarczony przez Zakład Gospodarki Komunalnej za dodatkową opłatą. Zakład może również odpłatnie workować ekogroszek po wcześniejszym uzgodnieniu tej usługi z Zakładem.

7. Gmina nie ma wpływu na jakość zakupionego paliwa stałego. Certyfikat jakości paliwa stałego otrzymanego przez gminę od podmiotu sprzedającego paliwo stałe, zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy i w BIP. 


Wzór dowodu wpłaty do pobrania