Uchwała antysmogowa

Urząd Gminy w Tymbarku informuje, że dnia 01 lipca 2017 r. weszła w życie uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Założenia uchwały:

  1. Do końca swojej żywotności mogą być użytkowanie kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które były eksploatowane przed 1 lipca 2017 roku.
  2. Kotły na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych muszą być wymienione do końca 2022 roku.
  3. Do końca 2026 roku trzeba wymienić kotły, które posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012 (spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne).
  4. Uchwała zakazuje stosowania w instalacjach paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15% oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (drewno przed spalaniem powinno być suszone co najmniej 2 sezony co pozwala osiągnąć znacznie wyższą kaloryczność i niższą emisję zanieczyszczeń).
  5. Nowo instalowane kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu, a od 2023 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80%, od 2023 roku muszą zostać wymienione lub wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.