Przetargi Urząd Gminy Tymbark

Remont drogi gminnej nr 2458137 w km 0+005,00 – km 0+300,00 w miejscowości Podłopień, Gmina Tymbark
Modernizacja drogi gminnej „Gąsiorówka” w miejscowości Zawadka
Remont dróg gminnych
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tymbark
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Tymbark w sezonie zimowym 2020/2021
Remont drogi gminnej nr 340663K w km 0+900,00 - 1+130,00 w miejscowości Piekiełko, Gmina Tymbark
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 20202021 na terenie Gminy Tymbark wraz z opiekunem
Modernizacja dróg gminnych
Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Piekiełku
Sporządzanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark