Informacja o przystąpieniu Gminy Tymbark do preferencyjnego zakupu paliwa stałego

Gmina Tymbark, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r.  o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236),  informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.


W związku z powyższym, informujemy mieszkańców gminy o możliwości składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. tel. 18 3325 322.


Wnioski będą przyjmowane od dnia 9 listopada 2022 r. do 16 grudnia 2022 r. w godzinach pracy ośrodka od 7.30 do 15.30.


W sezonie grzewczym 2022/2023 można zakupić maksymalnie 3 tony węgla, z tego do 31 grudnia 2022 r. 1,5 tony oraz od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. 1,5 tony.


Do preferencyjnego zakupu węgla nie są uprawnione te gospodarstwa domowe, które w 2022 r. zakupiły już węgiel po cenie preferencyjnej to jest do 2000 zł za tonę, na przykład poprzez sklep elektroniczny pgg.pl.


O preferencyjny zakup węgla mogą się ubiegać osoby fizyczne, które są członkami gospodarstw domowych uprawnionych do dodatku węglowego.


Informacja na Biuletynie Informacji Publicznej - https://bip.malopolska.pl/ugtymbark,m,416270,infor...