Przewodniczący

       Przewodnicząca Rady Gminy TymbarkPrzewodniczący

                    Stanisława Urbańska
                       tel. 661 894 565

  
   Przyjmuje obywateli w ramach skarg i wniosków

                       środa w godz. 14.30-15.30
          (Urząd Gminy w Tymbarku, pokój nr 3)