Lokalizacja Punktów Wydawania Preparatów Jodowych


Lp.

Gmina / miasto

Nazwa punktu

          Adres

1.

Tymbark

Centrum Medyczne

"Chiramed" w Tymbarku

34-650 Tymbark 315

Szkoła Podstawowa im. Józefa Marka w Tymbarku

34-650 Tymbark 354

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu

34-650 Tymbark, Podłopień 73

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce

34-650 Tymbark, Zawadka 18

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Piekiełku

34-650 Tymbark, Piekiełko 40