Wykaz podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o.

os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
NIP: 735-24-97-196, REGON: 492841416 
tel. +48 (18) 26 250 95


Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa
NIP: 737-219-61-96, REGON: 121842461
tel. centrala: (18) 33 72 491, (18) 33 72 492


Zbiór i Segregacja Odpadów „TRASZKAN” S. j. S.F.Z. Sroka

Zegartowice 105, 32-413 Zegartowice
NIP: 681-182-18-34, REGON: 356520287
tel. (012) 271 51 17, (012) 37 83 747


Firma Handlowo-Usługowa „Dimarco” Marek Strzelec

Iwkowa 482, 32-861 Iwkowa
NIP: 869-102-93-34, REGON: 850248845
tel./faks (14) 68 44 059


FCC Polska Sp. z o.o.

ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
NIP: 676-215-76-48, REGON: 357190739
tel. (32) 376 34 50 


REMONDIS Kraków Sp. z o.o.

ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
NIP: 679-258-77-50, REGON: 357054048
tel. (12) 653 88 55


Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

ul. Barska 12, 30-307 Kraków
NIP: 676-246-04-30, REGON: 122729525
tel. (12) 34 00 405


Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o.

Podłopień 276, 34-650 Tymbark
NIP: 737-220-21-00, REGON: 122728678
tel. (18) 33 25 343


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk

Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno
NIP: 657-105-30-27, REGON: 291128177
tel. 600 538 723


NOVA Sp. z o.o.

ul. Tarnowska 120, 33-300 Nowy Sącz
NIP: 734 257 01 41
tel. 18 442 12 00


PMP Style Sp. z o.o.

ul. Zakładników 85, 33-300 Nowy Sącz

NIP: 734-354-21-70 REGON: 365361956 

tel. 18 222 00 02 / 669 303 081