Zasady segregacji odpadów

Od 1 kwietnia 2019 r. na terenie naszej gminy obowiązuję nowy  system segregacji odpadów. Od tego czasu odpady komunalne będą zbierane w podziale na 5 frakcji:

  • papier (kolor niebieski),
  • metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty),
  • szkło (kolor zielony),
  • odpady biodegradowalne (kolor brązowy).
  • odpady niesegregowane (kolor czarny).