Wójt

Wójt

      

       Wójt Gminy Tymbark
          dr Paweł Ptaszek
 

         tel. (18) 33 25 637
      e-mail: wojt@tymbark.pl

Wykształcenie:

 • Politologia: specjalność ustrojowa (Uniwersytet Jagielloński, studia dzienne, tytuł magistra 06.2003 r.) 
 • Europeistyka (Uniwersytet Jagielloński, studia dzienne, tytuł magistra 05.2004 r.)
 • Studia podyplomowe: Zarządzanie funduszami i projektami Unii Europejskiej (Uniwersytet Jagielloński, 03.2006 r.)
 • Ukończona rozprawa doktorska na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych dyscyplinie nauki o zarządzaniu pt. Strategie zarządzania rozwojem regionu w ujęciu wielokryterialnego procesu decyzyjnego


Znajomość języków:

 • język angielski: dyplom First Certificate in English (doświadczenie zawodowe w tłumaczeniach)
 • język niemiecki: dyplom Zentrale Mittelstufe Prüfung


Działalność  zawodowa:

 • praca w Starostwie Powiatowym w Limanowej (od 2003 r. – promocja przedsiębiorczości, pozyskiwanie środków unijnych, znajomość procedur administracyjnych – wydawanie zezwoleń, licencji)


Działalność pozazawodowa:

 • Przewodniczący Rady Gminy Tymbark w kadencji 2006–2010
 • Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tymbark w kadencji 2010–2014
 • udział w projekcie badawczym prowadzonym na Uniwersytecie Jagiellońskim pn. Strategiczne czynniki rozwoju gmin i regionów


Publikacje w czasopismach naukowych:

 • Ptaszek P., Proces transformacji na wsi w kontekście bezrobocia [w:] "Zeszyty Naukowe Doktorantów UJ", nr 1/2009, Kraków 2009.
 • Ptaszek P., Strategiczne priorytety rozwoju województwa małopolskiego [w]: "Przedsiębiorstwo i region" nr 3/2011, s. 48–56, Kraków 2011.
 • Ptaszek P., Czynniki lokalizacji inwestycji w regionie [w]: "Nauka i Gospodarka", nr 2/2010, Kraków 2010.
 • Adamus W., Ptaszek P., Modele rozwoju gmin w ujęciu wielokryterialnego procesu decyzyjnego [w]: "Studia Regionalne i Lokalne", nr 3/2012, s. 85–106, Kraków 2012