Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się przy siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku

ZGK Tymbark Sp. z o.o.
Podłopień 276, 34-650 Tymbark

tel. (18) 33 25 343

Godziny otwarcia: 7:00-15:00


PSZOK zobowiązany jest nieodpłatnie przyjmować odpady od właścicieli nieruchomości objętych systemem zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Tymbark i może przyjmować wyłącznie odpady określone w załączniku do uchwały Rady Gminy Tymbark Nr XV/81/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.


ZAŁĄCZNIK

Rodzaj odpadów przyjmowanych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Charakterystyka

Przewidywane ilości odpadów [kg/gospodarstwo domowe/rok]

20 01 01

Papier i tektura

Opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, reklamówki papierowe

b.o.

20 01 02

Szkło

Opakowania szklane bez zawartości opakowania

b.o.

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

Odpady nie zawierające odpadów mięsnych

b.o.

20 01 10

Odzież

30

20 01 11

Tekstylia

30

20 01 13*

Rozpuszczalniki

0,15

20 01 14*

Kwasy

0,03

20 01 15*

Alkalia

0,03

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

0,15

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

Świetlówki liniowe do długości 1,5 m, kompaktowe, niskoprężne lampy sodowe, termometry rtęciowe

0,45

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

Chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory zawierające freon

50

20 01 27*

Farby, tusze, farby

drukarskie, kleje,

lepiszcza i żywice zawierające substancje

niebezpieczne

2,40

20 01 28

Farby, tusze, farby

drukarskie, kleje,

lepiszcza i żywice inne niż wymienione

w 20 01 27

3,00

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,30

20 01 33*

Baterie i akumulatory

łącznie z bateriami

i akumulatorami wymienionymi

w 16 06 01, 16 06 02 lub

16 06 03 oraz

niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

0,30

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

0,30

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne

i elektroniczne inne niż wymienione

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

Monitory, telewizory, laptopy, notebooki, kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier, urządzenia elektryczne z wyświetlaczem LCD lub plazmowym

90

20 01 36

Zużyte urządzenia

elektryczne

i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,

20 01 23 i 20 01 35

Pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, telefony stacjonarne, maszyny do szycia, opiekacze, tostery,

komputery, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne, termostaty,

chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory nie zawierające freonu, odkurzacze, żelazka, inne urządzenia kuchenne, inne

urządzenia elektryczne niezawierające substancji niebezpiecznych

150

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

Drewno nie malowane, nie zanieczyszczone

b.o.

20 01 39

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne

nie zanieczyszczone, nie zawierające ceramiki, szkła, metalu, gumy

b.o.

20 01 40

Metale

b.o.

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków

Części roślin z ogrodów i parków

b.o.

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

Gleba i ziemia nie zanieczyszczone

b.o.

20 03 07

Wielkogabarytowe - meble

Meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki z tworzyw sztucznych

120

20 03 07

Wielkogabarytowe z metalu

Grzejniki, felgi, wanny żeliwne

150

16 01 03

Opony

Opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm

60

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu

ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych

i elementów

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

Odpady mineralne nie zanieczyszczone

150

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

Płyty CD, DVD

3

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe

i smarowe

Oleje hydrauliczne, przekładniowe, smarowe mineralne i syntetyczne

3

15 01 10*

Opakowania zawierające

pozostałości substancji

niebezpiecznych lub

nimi zanieczyszczone

(np. środkami ochrony

roślin I i II klasy

toksyczności- bardzo

toksyczne i toksyczne)

Opakowania po substancjach niebezpiecznych

1,5

15 01 11*

Opakowania z metali

zawierające

niebezpieczne porowate

elementy wzmocnienia

konstrukcyjnego (np.

azbest), włącznie

z pustymi pojemnikami

ciśnieniowymi

Opakowania ciśnieniowe po substancjach niebezpiecznych

0,6

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

0,6

* odpady niebezpieczne


PSZOK przyjmuje zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.