Komunikacja w języku migowym


Osoby niesłyszące załatwiające sprawy Urzędzie Gminy w Tymbarku, mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).


Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

  • Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić w sekretariacie Urzędu Gminy zamiar skorzystania z tłumacza.
  • Zgłoszenia należy dokonać na 3 dni przed wizytą w urzędzie.
  • Należy wskazać metodę komunikowania się.

Jak dokonać zgłoszenia?
  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny poniżej) i przesłać go mailem na adres: ug.tymbark@tymbark.pl z treścią w tytule: Pomoc tłumacza języka migowego przy załatwieniu sprawy w Urzędzie Gminy w Tymbarku lub faksem na numer: 18 33 25 632.
  • Telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod numerem telefonu: 18 33 25 637.
  • Listownie - na adres: Urząd Gminy w Tymbarku 34-650 Tymbark 49.