Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w najbliższy weekend 26 i 27 marca 2022 r. od godz. 9:00 do 15:00 organizuje specjalną akcję „Weekend dla Ukrainy”. Placówka w Limanowej ul. J. Marka 21będzie otwarta dla obywateli Ukrainy


Wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ (SW-U) na dziecko, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi po 23 lutego 2022 r.  będzie można składać elektronicznie już od soboty 26 marca 2022 r.

W placówkach pracownicy ZUS założą profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i pomogą złożyć wniosek o świadczenie 500+.


WAŻNE !!!  Aby złożyć wniosek są potrzebne:

- dokument tożsamości/paszport

- nadany w Polsce numer identyfikacyjny PESEL rodzica/opiekuna oraz dziecka, 

- adres e-mail,

- polski numer telefonu,

- numer rachunku bankowego w Polsce,

- orzeczenie polskiego sądu, jeśli jesteś opiekunem tymczasowym,

- dokument potwierdzający, że sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli masz taką sytuację.


Elektroniczny wniosek o świadczenie na PUE ZUS może złożyć osoba, która:

- jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,

- legalnie przebywa w Polsce,

- jest rodzicem lub opiekunem tymczasowym oraz ma pod opieką dziecko, które ma ukraińskie obywatelstwo i w związku z działaniami wojennymi przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r.,

- jest rodzicem lub opiekunem tymczasowym oraz ma pod opieką dziecko urodzone w Polsce przez matkę z ukraińskim obywatelstwem, której pobyt w Polsce jest legalny.


➡ Świadczenie 500+ przysługuje uchodźcom z Ukrainy tylko w czasie, kiedy przebywają w Polsce.

➡ Informacje telefoniczne o wsparciu finansowym 500+:

- Infolinia w języku ukraińskim jest dostępna w dni robocze – od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem 22-444-02-55 (opłata według stawek operatorów).  

Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można również przesyłać e-mailem na adres UA@zus.pl .  

- Konsultanci infolinii udzielają informacji:

·o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS,

·jak wypełnić i wysłać wniosek,

·jak zarejestrować profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.


Te informacje są również publikowane w języku ukraińskim na stronie internetowej ZUS www.zus.pl