Monitoring jakości powietrza w Gminie Tymbark

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Tymbark zakupiła dwa sensory służące do badania jakości powietrza na terenie Gminy Tymbark. Czujniki te zamontowane są przy budynku Szkoły Podstawowej w Tymbarku oraz przy Przedszkolu Samorządowym.


Pyłomierze w czasie rzeczywistym zbierają, przetwarzają i interpretują dane dotyczące poziomu stężenia pyłów zawieszonych (PM2.5 i PM10), a także badają temperaturę, ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza.


Mieszkańcy mogą śledzić aktualny stan powietrza w naszej gminie dzięki aplikacji „Airly” udostępnionej na stronie internetowej urzędu gminy (Mapalub mogą ją pobrać na swój telefon .


Jakość powietrza prezentowana jest za pomocą indeksu CAQI, którego wartość informuje o stopniu zanieczyszczenia powietrza. Im wyższa wartość wskaźnika, tym większe ryzyko wystąpienia negatywnego wpływu powietrza na zdrowie.


Paweł Ptaszek

Wójt Gminy Tymbark