SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

„PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021-2030”

ZADANIE PN. POPRAWA WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH ROMÓW ZAMIESZKUJĄCYCH BUDYNEK NR 24 W ZAWADCE


Całkowita wartość zadania:  62 000 zł.


Remont budynku mieszkalnego nr 24 w Zawadce zamieszkałego przez Romów w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, wykonania pomieszczenia łazienki wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną, wymianą instalacji elektrycznej zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.


Termin realizacji  zadania: 31.12.2021 r.


Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania będzie podniesienie standardu życia oraz poczucia bezpieczeństwa rodzin romskich.