Wybory Prezydenckie 2020

O G Ł O S Z E N I E  

Informujemy, że zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
w Gminie Tymbark  w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 roku,
należy przesłać (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu tj. do 12.00 )
w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:


sekretarz6@wp.pl  lub ug.tymbark@tymbark.pl

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.
Oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Gminy w Tymbarku
34-650 Tymbark 49
 

Oryginały dokumentów nie muszą zostać doręczone do czasu upływu  terminu na dokonywanie zgłoszeń.

Dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów.

 
Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych można uzyskać pod numerem
telefonu: 728 348 405


Wzór zgłoszenie kandydata na członka Obwodowej Komisji Wyborczej