Wybory Samorządowe 2018

Uchwały i informacje Państwowej Komisji Wyborczej opublikowane są na stronach:

INFORMACJA


W związku z art.191c § 3 Kodeksu wyborczego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 754) podajemy do publicznej wiadomości informację, iż funkcję urzędnika wyborczego w Gminie Tymbark pełni Pani MARIA JANAS. Dyżur urzędnika wyborczego w dniu:


31.08.2018
w godzinach: 13:30 - 15:30
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tymbark

I N F O R M A C J A
PODZIAŁ GMINY TYMBARK NA OBWODY GŁOSOWANIA


W dniu 21 marca br. na XXXVII sesji Rada Gminy Tymbark, Uchwałą nr XXXVII/222/2018, utworzyła stałe obwody głosowania, ustalając ich granice i numery obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Podziału dokonano zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy i zgodnie z tą ustawą wyborcom w liczbie co najmniej 15-stu, przysługuje prawo wniesienia skargi na uchwałę do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

Opracowała:
Stanisława Kaptur – Sekretarz Gminy

Tymbark, dnia 22 marca 2018 r.

I N F O R M A C J A
PODZIAŁ GMINY TYMBARK NA OKRĘGI WYBORCZE


W dniu 21 marca br. na XXXVII sesji Rady Gminy Tymbark, radni podjęli uchwałę w sprawie podziału Gminy Tymbark na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodek Wyborczy - wyborcom w liczbie co najmniej 15-stu, przysługuje prawo wniesienia skargi na uchwałę do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

Opracowała;
Stanisława Kaptur – Sekretarz Gminy