POSTANOWIENIE 125/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Tymbark do stanu faktycznego

Treść POSTANOWIENIA 125/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Tymbark do stanu faktycznego


POSTANOWIENIE 58/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Tymbark na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Treść POSTANOWIENIA 58/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Tymbark na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych