Gmina Tymbark zajęła trzecie miejsce w konkursie „Rosnąca Odporność”, wśród gmin powiatu limanowskiego.


Konkurs kierowany był do wszystkich gmin w Polsce. Za osiągnięcie najwyższego wzrostu poziomu zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko Covid-19, liczonym od 1 sierpnia do 31 października 2021 r. przewidziano trzy kategorie konkursowe: 


  • powiaty składające się z trzech gmin, w której nie więcej niż jeden laureat otrzyma nagrodę w wysokości 1.000.000 zł, 
  • powiaty składające się z czterech gmin, w której nie więcej niż dwóch laureatów otrzyma nagrody w wysokości kolejno 1.000.000 zł i 500.000 zł,
  • powiaty składające się z co najmniej pięciu gmin, w której nie więcej niż trzech laureatów otrzyma nagrody w wysokości kolejno 1.000.000 zł, 500.000 zł i 250.000 zł.


Zgodnie z regulaminem konkursu nagrodę można przeznaczyć na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19, mogą być to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.