Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tymbark w okręgu wyborczym nr 9 część sołectwa Tymbark (osiedla: Węglarka, Zaolzie, Pasterniki, ulice: Armii Krajowej, Rzeczna, Przemysłowa, nr budynków: 162, 163, 624).


Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Tymbarku

Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tymbarku


Kalendarz wyborczy


ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO Z DNIA 23 STYCZNIA 2023 R. W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY TYMBARK


Obwieszczenie Wójta Gminy Tymbark z dnia 26.01.2023 r. o bezpłatnym umieszczaniu urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tymbark zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2023 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Tymbark z dnia 26 stycznia 2023 roku - informacja o okręgu wyborczym


Komunikat Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 6 lutego 2023 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tymbark zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2023 r.pdf


Komunikat Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 6 lutego 2023 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tymbark zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2023 r.word


Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 16 lutego 2023 r.


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji wyborczej w Tymbarku


Postanowienie nr 202023 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tymbarku w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tymbark zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2023 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 24 lutego 2023 r.


Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 lutego 2023 r.


Obwieszczenie z Gminnej Komisji Wyborczej w Tymbarku z dnia 6 marca 2023 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych


Obwieszczenie z Gminnej Komisji Wyborczej w Tymbarku z dnia 6 marca 2023 r. zarejestrowanych listach kandydatów


Postanowienie nr 26 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Tymbark

Postanowienie nr 27 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 8 marca


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 3 kwietnia 2023 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tymbark przeprowadzonych w dniu 2 kwietnia 2023 r.


Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tymbark w okręgu wyborczym nr 13 część sołectwa Zamieście (osiedla: Szwabówka, Malarzówka, Bordkówka, Zagroda, Pasykówka, Skrzatki, Puty).


POSTANOWIENIE NR 61/2022 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Tymbark


Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tymbark


K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 19 grudnia 2022 r.


Treść obwieszczenia dotyczące miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tymbark  zarządzonych na dzień 5 marca 2023


Treść obwieszczenia dotyczącego informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych  wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Tymbarku w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tymbark zarządzonych na dzień 5 marca 2023


KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 9 stycznia 2023 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tymbark zarządzonych na dzień 5 marca 2023 r.


POSTANOWIENIE NR 3/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Tymbark


Postanowienie nr 6 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Tymbarku

Postanowienie nr 7 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tymbarku w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tymbark


Gminna Komisja Wyborcza w Tymbarku


Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tymbarku


Uchwała nr 4.2023 Gminnej Komisji Wyborczej w Tymbarku z dnia 31 stycznia 2023 r.


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tymbarku z dnia 31 stycznia 2023 r. o obsadzeniu radnego w wyborach do Rady Gminy Tymbark bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13


Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 6 marca