Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Urząd Gminy w Tymbarku uprzejmie informuje, że do dnia 19 maja 2014 roku w godzinach pracy urzędu (tj. 7.30–15.30) udostępniony jest spis wyborców, sporządzony w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 

zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 roku.

Na pisemny wniosek wyborca może uzyskać informacje czy jest
ujęty w spisie wyborców. 


INFORMACJA

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Podłopieniu

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Tymbarku

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Tymbarku

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Tymbarku

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Piekiełku

rozpoczyna pracę w dniu 25 maja 2014 roku o godzinie 6.00


Lokale wyborcze w dniu 25 maja 2014 roku będą otwarte 
od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Wójt Gminy

/-/ Lech Nowak