Wybory Samorządowe 2014

I N F O R M A C J A
NOWY PODZIAŁ GMINY TYMBARK NA OKRĘGI WYBORCZE

W dniu 6 sierpnia br. na XXXIX sesji Rady Gminy Tymbark,  radni  podjęli uchwałę w sprawie podziału Gminy Tymbark na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów  i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Nowy podział Gminy Tymbark  będzie obowiązywał od wyborów przeprowadzanych na kadencję Rady Gminy  w latach 2014 – 2018. Zgodnie   z  ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodek Wyborczy  - wyborcom w liczbie co najmniej 15-stu, przysługuje prawo wniesienia skargi na uchwałę do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu  w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

Opracowała;
Stanisława Kaptur – Sekretarz Gminy

I N F O R M A C J A
NOWY PODZIAŁ GMINY TYMBARK NA OBWODY GŁOSOWANIA


W dniu 5 sierpnia br. na XXXIX  sesji  -  Rada Gminy Tymbark Uchwałą nr XXXIX/248/2014  wprowadziła zmiany w podziale gminy na  obwody głosowania, ustalając ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych  Podziału dokonano zgodnie z  Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy i  zgodnie z tą ustawą wyborcom w liczbie co najmniej 15-stu, przysługuje prawo wniesienia skargi na uchwałę do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu  w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.  

Opracowała;
Stanisława Kaptur – Sekretarz Gminy