Koronawirus

Wszelkie informacje i zalecenia dotyczące koronawirusa dostępne są na podanych poniżej stronach interentowych:

  • gov.pl/web/koronawirus – Serwis Rzeczypospolitej Polskiej - wszystkie publikowane w tym portalu informacje stanowią oficjalne komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny, opracowane na podstawie danych ECDC oraz WHO. Na portalu znajdziesz odpowiedzi na pytania w jaki sposób chronić się przed koronawirusem, gdzie uzyskać pomoc w przypadku podejrzenia zakażenia itd.
  • https://www.gov.pl/web/zdrowie - Ministerstwo Zdrowia
  • gis.gov.pl - Państwowa Inspekcja Sanitarna (Główny Inspektorat Sanitarny)
  • https://www.straz.gov.pl/Koronawirus/index - Państwowa Straż Pożarna
  • who.int – Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization)
  • https://coronavirus.jhu.edu/map.html - mapa zasięgu wirusa opracowana przez Johns Hopkins University & Medicine

Link do archiwum