Dofinansowanie ze środków BUDŻETU PAŃSTWA

Remont drogi gminnej nr 2548347 Przymiarki w miejscowości Zawadka, Gmina Tymbark
Remont drogi gminnej nr 2548254 Do Cmentarza w miejscowości Tymbark, Gmina Tymbark
Poprawa warunków mieszkaniowych Romów zamieszkujących budynek nr 24 w Zawadce
Remont drogi gminnej Podłopień Zagonie nr 340661 K w miejscowości Podłopień w km 0+000 – 0+450
Remont drogi gminnej Sobczakówka nr 2548133 w miejscowości Podłopień w km 0+000 – 0+500
Remont drogi gminnej nr 340663K w km 0+900,00 - 0+130,00 w miejscowości Pikiełko, Gmina Tymbark
Remont drogi gminnej nr 340668K w km 0+180,00 – 0+600,00 w miejscowości Tymbark, Gmina Tymbark
Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tymbarku
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych