Projekt doradztwa energetycznego

Doradcą Energetycznym na naszym obszarze jest:


Pani Justyna Jesionek

WFOŚiGW w Krakowie
ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków

tel. 785 855 937
e-mail: justyna.jesionek@wfos.krakow.pl