Projekty UNIJNE

Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Tymbark
Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Tymbarku
Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Tymbark
Wymiana kotłów grzewczych na wykorzystujące paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tymbark
Wymiana kotłów na wykorzystujące paliwa gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tymbark
Utworzenie placu zabaw w miejscowości Podłopień
Przebudowa boisk sportowych wraz z kompleksem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Tymbarku
ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE W GMINIE TYMBARK
Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tymbark
Publikacja albumowa – Gmina Tymbark dawniej i dziś