Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tymbarku

Nazwa funduszu:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  


Nazwa projektu:

Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tymbarku


Dofinansowanie: 

500 000,00  zł


Całkowita wartość inwestycji: 

661 821,77  zł


Projekt zakłada remont zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Tymbarku w wyniku którego zostanie przywrócona pierwotna estetyka budynku oraz zaadaptowana część pomieszczeń na cele administracyjne.

Inwestycja zakłada odrestaurowanie elewacji budynku, cokołu kamiennego, remont dachu i  wymianę pokrycia dachowego, remont stolarki okiennej, montaż instalacji odgromowej, remont części pomieszczeń na cele administracyjne oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.


W wyniku realizacji projektu poprawi się dostępność do usług publicznych dla mieszkańców Gminy Tymbark, zwiększy się atrakcyjności Gminy Tymbark dla inwestorów i turystów. Remont elewacji zapewni odnowienie zdegradowanych elementów, przywrócenie świeżości i dogłębnego zabezpieczenie jej przed działaniem czynników zewnętrznych. Wymiana pokrycia dachu zabezpieczy konstrukcję więźby dachowej, belek stropowych i spowoduje zlikwidowanie przecieków. Montaż instalacji fotowoltaicznej przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska.