Remont drogi gminnej Podłopień Zagonie nr 340661 K w miejscowości Podłopień w km 0+000 – 0+450

Nazwa funduszu:

Z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem klęsk żywiołowych


Nazwa projektu: 

Remont drogi gminnej Podłopień Zagonie nr 340661 K w miejscowości Podłopień w km 0+000 – 0+450


Dofinansowanie:

275 810,00 zł


Całkowita wartość inwestycji:

447 510,22 zł


Projekt zakłada remont drogi uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych drogi na długości 450 m. W ramach zadania zostaną  wykonane:  roboty ziemne, odwodnieniowe, podbudowa z kruszywa naturalnego i nawierzchnia z mieszanek mineralno –bitumicznych na długości 450 m.


W wyniku realizacji projektu poprawi się jakość życia  mieszkańców Gminy Tymbark, a dostępność do zmodernizowanej infrastruktury drogowej przyczyni się do zwiększenia aktywności gospodarczej mieszkańców, inwestorów i turystów.