Remont drogi gminnej nr 340668K w km 0+180,00 – 0+600,00 w miejscowości Tymbark, Gmina Tymbark