Remont drogi gminnej Sobczakówka nr 2548133 w miejscowości Podłopień w km 0+000 – 0+500

Nazwa funduszu:

Z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem klęsk żywiołowych


Nazwa projektu: 

Remont drogi gminnej Sobczakówka  nr 2548133 w miejscowości Podłopień w km 0+000 – 0+500


Dofinansowanie:

275 573,00 zł


Całkowita wartość inwestycji:

425 998,38 zł


Projekt zakłada remont drogi uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych drogi na długości 500 m. W ramach zadania zostaną  wykonane:  roboty ziemne, odwodnieniowe, podbudowa z kruszywa naturalnego i nawierzchnia z mieszanek mineralno –bitumicznych na długości 500 m.


W wyniku realizacji projektu poprawi się jakość życia  mieszkańców Gminy Tymbark, a dostępność do zmodernizowanej infrastruktury drogowej przyczyni się do zwiększenia aktywności gospodarczej mieszkańców, inwestorów i turystów.