Lodowisko w Tymbarku zlokalizowane jest przy boisku sportowym KS Tymbark, posiada powierzchnię 800 m2 i jest ogólnodostępne.


Obiekt otwarty jest w miesiącach grudzień-marzec (w zależności od warunków atmosferycznych) od poniedziałku do czwartku w godzinach 15:00-20:00 oraz od piątku do niedzieli w godzinach 10:00 - 21:00.


Przy lodowisku funkcjonuje wypożyczalnia łyżew (czynna w w tych samych godzinach co lodowisko; dla grup zorganizowanych po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem telefonu: 696 496 848).


Administratorem Lodowiska jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku: 18 332 53 43REGULAMIN KORZYSTANIA Z LODOWISKA W TYMBARKU


 • Lodowisko jest obiektem Gminy Tymbark.
 • Obiekt ma charakter ogólnodostępny.
 • Wstęp na lodowisko odbywa się na podstawie zakupionego w kasie biletu.
 • Lodowisko czynne jest codziennie w godzinach: poniedziałek-czwartek 15:00-21:00, piątek-niedziela 10:00–21:00. Godziny korzystania z lodowiska dla sekcji hokeja na lodzie zostaną uzgodnione z administratorem.
 • Lodowisko przeznaczone jest wyłącznie do rekreacyjnej jazdy na łyżwach, z wyjątkiem sekcji hokeja, której członkowie ponoszą pełną odpowiedzialność za urządzenia i członków sekcji, korzystających w tym czasie z lodowiska.
 • Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do:
  • kulturalnego zachowania się na terenie obiektu,
  • dbania o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników lodowiska.
 • Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych, będących na łyżwach. Zaleca się, aby dzieci były wyposażone w kaski ochronne.
 • Korzystanie z lodowiska przez grupy zorganizowane dzieci i młodzieży odbywa się jedynie w obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna. Opiekun odpowiedzialny jest za właściwe zachowanie się swoich podopiecznych oraz za ich bezpieczeństwo.
 • Zaleca się jazdę w rękawiczkach oraz kaskach.
 • Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku – przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
 • Organizacja imprez sportowych lub zajęć grup zorganizowanych wymaga pisemnej zgody gospodarza obiektu, na co najmniej dwa dni przed planowanym przedsięwzięciem organizator winien zwrócić się do Urzędu Gminy w Tymbarku o wydanie zgody.
 • Na terenie lodowiska zabrania się:
  • wchodzenia na taflę w obuwiu (bez łyżew),
  • jazdy w kierunku przeciwnym od nakazanego,
  • urządzania wyścigów, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania lub innych
  • czynności zagrażających bezpieczeństwu pozostałych użytkowników,
  • jazdy z dziećmi na rękach,
  • przebywania w stanie nietrzeźwym oraz wnoszenia i spożywania alkoholu,
  • palenia tytoniu,
  • wnoszenia i konsumowania napojów i jedzenia,
  • rzucania na lód jakichkolwiek przedmiotów,
  • używania ognia,
  • wprowadzania zwierząt.
 • Gospodarz obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia cielesne spowodowane nieodpowiednim zachowaniem użytkownika lub innych osób korzystających z lodowiska.
 • Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu gospodarz obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 • Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu.
 • Ze względu na warunki pogodowe i z przyczyn technicznych gospodarz obiektu może ogłosić jego zamknięcie.
 • Osoby niszczące urządzenia techniczne lodowiska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 • Każdy korzystający z lodowiska jest zobowiązany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 • Za niewykorzystanie biletu wstępu oraz w przypadku wydalenia użytkownika z obiektu, uiszczone opłaty nie są zwracane.

Cennik opłat za korzystanie z lodowiska w Tymbarku

 • Opłata jednorazowa tj. czas liczony od momentu wejścia na lodowisko do przerwy na konserwację wynosi:
  • Dla dorosłych osób 15 zł
  • dla dzieci, młodzieży uczącej się, studentów, emerytów i posiadaczy karty dużej rodziny – 10 zł
 • Przerwy na konserwację lodowiska obowiązują w następujących godzinach od godz. 14:30 do godz. 15:00 i od godz. 17:30 do godz. 18:00.
 • Jednorazowa dzienna opłata za korzystanie z lodowiska dla grupy hokeistów wynosi: 150 zł.
 • Lodowisko udostępniane jest bezpłatnie w dni nauki szkolnej poniedziałek – piątek dla uczniów szkół i dzieci przedszkoli działających na terenie Gminy Tymbark w grupach zorganizowanych po wcześniejszym jednodniowym uzgodnieniu terminu z administratorem lodowiska.