Gospodarstwa agroturystyczne

JAK DOKONAĆ WPISU DO EWIDENCJI WÓJTA GMINY TYMBARK DO TZW. INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE


Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

na terenie Gminy Tymbark.


INSTRUKCJA KROK PO KROKU

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Tymbark.

2. We wniosku podaj numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej- o ile taki posiadasz.

3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami złóż osobiście w Urzędzie Gminy w Tymbarku, 34-650 Tymbark 49


 Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Tymbark.

2. Załączniki:

  • karta informacyjna obiektu.

3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej – tylko w przypadku żądania wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Tymbark.


 Opłaty:

Wpis do ewidencji jest bezpłatny.

17 zł – opłata za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim, prowadzonej przez Wójta Gminy Tymbark.

Opłatę skarbową można wpłacać:

  • w sekretariacie Urzędu Gminy w Tymbarku – bezgotówkowo kartą płatniczą,
  • przelewem na nr konta 47 8804 0000 0060 0018 4885 0012Bank Spółdzielczy w Limanowej

z zaznaczeniem "opłata za zaświadczenie".

Potwierdzenie uiszczenia opłaty dołącza się do wniosku o wydanie zaświadczenia.


Uwagi:

1. Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku Wójta Gminy Tymbark – art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238).

2. Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi dla turystów (art.39 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych) w formie: pokoi gościnnych, kwater prywatnych, wynajmu pokoi, gospodarstwa agroturystycznego, pól biwakowych, domków letniskowych, ośrodków wczasowych, kolonijnych, rehabilitacyjnych itd., bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.

3. Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.

4. Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, jest jawna. Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

5. Po dokonaniu wpisu, na żądanie wnioskodawcy wydawane jest potwierdzenie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

6. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie informację o:

  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
  • uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii,
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
  • zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,
  • zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych,
  • pisemnie na adres: Urząd Gminy w Tymbarku, 34-650 Tymbark 49.

 Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238).

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz.U z 2006 r. Nr 22 poz. 169 z późn. zm.)

Gospodarstwa agroturystyczne
na terenie GMINY TYMBARK


"Tęczowa Zagroda"
15 miejsc noclegowych
Tymbark 71, tel. (018) 332 53 72
http://www.tz.limanowa.pl/

Krystyna Kordeczka

10 miejsc noclegowych
Podłopień 85, tel. (018) 332 51 19


Janina Pazdan
7 miejsc noclegowych
Tymbark 304, tel.(018) 3325 574, 788 756 237


Józefa Dudzik - gospodarstwo agroturystyczne "U Kacpra"

6 miejsc noclegowych

Podłopień 59, tel. (018) 3325 403


Grzegorz Miśkowiec - pokoje w Beskidzie Wyspowym

8 miejsc noclegowych

Zamieście 36, tel. 505 144 708