Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością PRZYSTAŃ w Tymbarku

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
PRZYSTAŃ im. Jana Pawła II w Tymbarku

Ośrodek Rehabilitacyjny
34-650 Tymbark 495
tel.: 18 33 25 972 lub 668 044 672
www.rehtymbark-dzieci.org
e-mail: rehtymbark@onet.plPowstanie stowarzyszenia poprzedzone było objęciem w roku 1995 – z inicjatywy miejscowej lekarki – pomocą rehabilitacyjną sześciorga dzieci niepełnosprawnych z terenu Tymbarku. Szybko jednak okazało się, że potrzebujących jest dużo więcej, zaczęły też z rehabilitacji korzystać dzieci spoza Tymbarku – na terenie powiatu limanowskiego nie było i do tej pory nie ma innego ośrodka specjalizującego się w usprawnianiu dzieci, prowadzeniu ich rehabilitacji w sposób kompleksowy i ciągły.


W roku 1997, z inicjatywy ówczesnego proboszcza księdza Prałata Józefa Leśniaka, zaczęto tworzyć ośrodek rehabilitacyjny, który w roku 1999 zajął pomieszczenia w nowo wybudowanym budynku parafialnym, wtedy też zawiązano Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych przy Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku. Obecnie stałą opieką stowarzyszenia objętych jest ponad 100 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – to dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zanikami mięśni, artrogrypozą, zaburzeniami neurologicznymi – w tym ciężką, prowadzącą do degradacji funkcji mózgu padaczką, z zespołami genetycznymi, niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami zachowania. Ale w ośrodku przyjmowane są też dzieci bez orzeczeń – to dzieci z grupy wysokiego ryzyka ciążowo–porodowego, zagrożone niepełnosprawnością (wcześniaki, dzieci z różnego rodzaju problemami okołoporodowymi), ale mające szansę na normalne funkcjonowanie w przyszłości pod warunkiem poddania ich rehabilitacji w wieku rozwojowym. W ośrodku ponad 90% spośród tych dzieci, objętych wczesnym wspomaganiem, udaje się przezwyciężyć zaburzenia wczesnodziecięce i osiągnąć poziom rozwoju adekwatny do wieku.