Strażacka Orkiestra Dęta 'Tymbarski Ton'

Strażacka Orkiestra Dęta Tymbarski Ton powstała 1993 r., po decyzji ówczesnego Zarządu OSP Tymbark. W pierwszym okresie tworzenia Orkiestry sprawami organizacyjnymi, pozyskaniem umundurowania i zakupem instrumentów dla członków zajmowali się: Kazimierz Dziadoń- Prezes OSP, Stanisław Przybylski - Wiceprezes OSP i zarazem PRzewodniczący Rady Gminy Tymbark oraz Józef Sopata - członek Orkiestry i jej pierwszy Kierownik.


Pierwszym Kapelmistrzem był Pan Władysław Odziomek - organista w Parafii Tymbark, który prowadził Orkiestrę od 1993 r., a następnymi byli : Ryszard Przechrzta  i Kinga Jurowicz.


Od 2011 roku do chwili obecnej, funkcję Kapelmistrza pełni Andrzej Głowa, natomiast sprawami organizacyjnymi od 2007 r. zajmuje się Ryszard Gawron- Kierownik.


Orkiestra ma stworzone bardzo dobre warunki do działania, dzięki pomocy finansowej Gminy Tymbark, OSP Tymbark i licznego grona sympatyków. Jest wyposażona w instrumenty, sprzęt nagłośnieniowy, umundurowanie i stroje regionalne. Liczy obecnie 47 osób, w tym głównie dzieci i młodzież z terenu Gminy Tymbark, natomiast w gronie dorosłych tylko trzech członków gra od początku powstania zespołu.


Coroczne kalendarium koncertów obejmuje najważniejsze wydarzenia lokalne, regionalne i ogólnopolskie, m.in. ogólnopolskie pielgrzymki strażaków do Częstochowy, wadowickie koncerty Strażacy w hołdzie św. Janowi Pawłowi II, pielgrzymi do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, Powiatowe Święto Chleba w Limanowej, powiatowe pielgrzymki strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu. Z inicjatywy Kierownika Ryszarda Gawrona Orkiestra kolęduje, w okresie Bożego Narodzenia, na Jasnej Górze - w styczniu 2023 r. będzie tam już po raz dziesiąty.

W 2014 roku ukazała się pierwsza płyta z najpopularniejszymi kolędami i pastorałkami pt. Hej kolęda, kolęda. Z okazji przypadającego w 2023 roku Jubileuszu 30-lecia, wydana została druga płyta pt. Chwała na wysokości Bogu, a Pokój na Ziemi.

 
Prezes OSP Tymbark
Stanisław Przybylski